HANGOS-
TÉRKÉP
Ö N K O R M Á N Y Z A T I
H Í R E K
MEGHÍVÓ
KÖZMEGHALLGATÁS, 2016.02.25. (kedd) 18 óra
~o~
FELHÍVÁS
Felhívás hó- és síkosság mentesítésre!
~o~
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megkezdődnek a Dunaföldvári Kormányablak építési munkálatai
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
a 2015. szeptember 1-től érvényes bölcsődei, óvodai és iskolai étkezésről
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Dunaföldvár településfejlesztési koncepció tervezet lakossági egyeztetés
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
DUNAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK ELKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
GAZDASÁGI PROGRAM tervezet a 2015-2019. terjedő időszakra
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Birtokvédelmi eljárás módosult szabályai 2015. március 01. után indult eljárásokban
~o~
FELHÍVÁS
Aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyekben jogszabály által elrendelt hatáskörváltozás miatt...
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
NEM MINDEGY, HOL FOLYIK EL AZ ESŐVÍZ! Mezőföldvíz Kft. kampány
~o~
FELHÍVÁS
Intézményi és háziorvosi telefonszámok változása...
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Dunaföldvár, Belső Kertek köze középfeszültségű hálózat építés ügyében
~o~
HIRDETMÉNY
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos Közszolgáltatás ügyfélszolgálati adatai
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Utazási feltételek...
~o~
FELHÍVÁS
Villamos hálózatok környezetének tisztántartása (E.ON)
P Á L Y Á Z A T I
F E L H Í V Á S O K
ÜZLETHELYISÉGEK BÉRBEADÁSA LICIT ÚTJÁN
~o~
Dunaföldváron a volt gyógypedagógiai iskola eladó
~o~
Még tart Az év praxisa a pályázat!
KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Városunkban térfigyelő kamerarendszer működik
~o~
Intézmények illetékességi területének lekérdezése
~o~
Közadattár
~o~
Népszámlálás 2011
A K T U Á L I S
ÁLLÁSAJÁNLATOK
Mezőföldvíz Kft.
„vízvezeték- és csőhálózatszerező” munkakör
~o~
Napsugár Idősek Otthona
ápoló munkakör
~o~
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde bölcsődevezető beosztás
HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, FELHÍVÁSOK, TÁJÉKOZTATÓK
SPR TERRA 2006 KFT., INERT LERAKÓ DÍJAK 2016
~o~
TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
~o~
Zöldhulladék gyűjtésről és tűzgyújtás feltételeiről...
~o~
Felhívás állati tetemek és állati eredetű hulladékok elhelyezéséről
~o~
Szelektív hulladékgyűjtésről
~o~
Lomtalanítás
M O Z I M Ű S O R
2015. február


P R O G R A M O K
2015. február
~o~
Városi Művelődési Központ
H Í R E K
A BIOETANOL ÜZEMRŐL
3D-S LÁTVÁNYTERVEK A BIOETANOL ÜZEMRŐL
~o~
AZ ÜZEM HONLAPJA
www.pannoniaethanol.com
3D-S VIRTUÁLIS SÉTA
DUNAFÖLDVÁRONDUNAFÖLDVÁR
A FACEBOOKON