HANGOS-
TÉRKÉP
Ö N K O R M Á N Y Z A T I
H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ
2016. július 1-jén (pénteken) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal zárva tart.
~o~
FELHÍVÁS
parlagfű elleni védekezésre
~o~
FELHÍVÁS
ingyenes nyári szünidei étkezéssel kapcsolatban
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadás
~o~
FELHÍVÁS
Felhívom a település közigazgatósági területén elhelyezkedő termőföldek tulajdonosait és földhasználóit, hogy termőföld kötelezettségüknek tegyenek...
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
a LABOR rendelési ideje változik 2016. május 01. napjától.
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
a dohányzás és a tüzelő-fűtő berendezések használatának veszélyeiről
~o~
FELHÍVÁS
ingyenes szünidei étkezéssel kapcsolatban
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS HELYI RENDELETI SZABÁLYAI 2016.03.01-től
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Dunaföldvár város településfejlesztési koncepciójáról.
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
a 2015. szeptember 1-től érvényes bölcsődei, óvodai és iskolai étkezésről
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
GAZDASÁGI PROGRAM tervezet a 2015-2019. terjedő időszakra
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Birtokvédelmi eljárás módosult szabályai 2015. március 01. után indult eljárásokban
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
NEM MINDEGY, HOL FOLYIK EL AZ ESŐVÍZ! Mezőföldvíz Kft. kampány
~o~
FELHÍVÁS
Intézményi és háziorvosi telefonszámok változása...
~o~
HIRDETMÉNY
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos Közszolgáltatás ügyfélszolgálati adatai
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Utazási feltételek...
~o~
FELHÍVÁS
Villamos hálózatok környezetének tisztántartása (E.ON)
P Á L Y Á Z A T I
F E L H Í V Á S O K
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történő megvételre meghirdeti az alábbi önkormányzati ingatlant: 7020 Dunaföldvár, Móra Ferenc utca 41. szám (2245 hrsz.) alatti családi ház
~o~
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történő megvételre meghirdeti az alábbi önkormányzati ingatlant: 7020 Dunaföldvár, Felső fok 12. szám (0123/1/A/2 hrsz.) alatti családi ház
~o~
ÜZLETHELYISÉGEK BÉRBEADÁSA LICIT ÚTJÁN
~o~
Dunaföldváron a volt gyógypedagógiai iskola eladó
KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Városunkban térfigyelő kamerarendszer működik!
~o~
Intézmények illetékességi területének lekérdezése
~o~
Közadattár
~o~
Népszámlálás 2011
A K T U Á L I S
ÁLLÁSAJÁNLATOK
Mezőföldvíz Kft.
„vízvezeték- és csőhálózatszerező” munkakör
~o~
Napsugár Idősek Otthona
ápoló munkakör

HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, FELHÍVÁSOK, TÁJÉKOZTATÓK
HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS, 2016
~o~
SPR TERRA 2006 KFT., INERT LERAKÓ DÍJAK 2016
~o~
TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
~o~
Zöldhulladék gyűjtésről és tűzgyújtás feltételeiről...
~o~
Felhívás állati tetemek és állati eredetű hulladékok elhelyezéséről
~o~
Szelektív hulladékgyűjtésről
~o~
Lomtalanítás
M O Z I M Ű S O R
2016. június


P R O G R A M O K
2016. június
~o~
Városi Művelődési Központ
H Í R E K
A BIOETANOL ÜZEMRŐL
3D-S LÁTVÁNYTERVEK A BIOETANOL ÜZEMRŐL
~o~
AZ ÜZEM HONLAPJA
www.pannoniaethanol.com
3D-S VIRTUÁLIS SÉTA
DUNAFÖLDVÁRONDUNAFÖLDVÁR
A FACEBOOKON