HANGOS-
TÉRKÉP
KÖZADAT-
TÁR
Ö N K O R M Á N Y Z A T I
H Í R E K
FELHÍVÁS
2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA
~o~
FELHÍVÁS
Jogszabályváltozás miatt a 2015. november hónap végén esedékes, gyermekenként 5.800.- Ft - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó – pénzbeli támogatást természetbeni támogatásként Erzsébet- utalvány formájában kell nyújtani.
~o~
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megkezdődnek a Dunaföldvári Kormányablak építési munkálatai
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
a 2015. szeptember 1-től érvényes bölcsődei, óvodai és iskolai étkezésről
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Dunaföldvár településfejlesztési koncepció tervezet lakossági egyeztetés
~o~
FELHÍVÁS
Felhívás parlagfű elleni védekezésre...
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
DUNAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK ELKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
GAZDASÁGI PROGRAM tervezet a 2015-2019. terjedő időszakra
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Birtokvédelmi eljárás módosult szabályai 2015. március 01. után indult eljárásokban
~o~
FELHÍVÁS
Aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyekben jogszabály által elrendelt hatáskörváltozás miatt...
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
NEM MINDEGY, HOL FOLYIK EL AZ ESŐVÍZ! Mezőföldvíz Kft. kampány
~o~
FELHÍVÁS
Intézményi és háziorvosi telefonszámok változása...
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Dunaföldvár, Belső Kertek köze középfeszültségű hálózat építés ügyében
~o~
HIRDETMÉNY
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos Közszolgáltatás ügyfélszolgálati adatai
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Utazási feltételek...
~o~
FELHÍVÁS
Villamos hálózatok környezetének tisztántartása (E.ON)
P Á L Y Á Z A T I
F E L H Í V Á S O K
Dunaföldváron a volt gyógypedagógiai iskola eladó
~o~
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történő megvételre meghirdeti az alábbi önkormányzati bérlakást: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 10/3. szám (1095/0/A/3 hrsz.) alatti lakás
~o~
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal pályázatot ír ki a következő hivatali tulajdonú személygépjármű értékesítésére: Opel Astra GCC 1.6 típusú gépjármű
~o~
ÜZLETHELYISÉGEK BÉRBEADÁSA LICIT ÚTJÁN
A K T U Á L I S
ÁLLÁSAJÁNLATOK
~o~

HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, FELHÍVÁSOK, TÁJÉKOZTATÓK
SPR TERRA 2006 KFT., INERT LERAKÓ DÍJAK
~o~
LAKOSSÁGI VESZÉLYES HULLADÉKGYŰJTÉS. 2015.10.03.
~o~
TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
~o~
Zöldhulladék gyűjtésről és tűzgyújtás feltételeiről...
~o~
Felhívás állati tetemek és állati eredetű hulladékok elhelyezéséről
~o~
Szelektív hulladékgyűjtésről
~o~
Lomtalanítás
M O Z I M Ű S O R
2015. november


P R O G R A M O K
2015. november
~o~
Városi Művelődési Központ
H Í R E K
A BIOETANOL ÜZEMRŐL
3D-S LÁTVÁNYTERVEK A BIOETANOL ÜZEMRŐL
~o~
AZ ÜZEM HONLAPJA
www.pannoniaethanol.com
3D-S VIRTUÁLIS SÉTA
DUNAFÖLDVÁRONDUNAFÖLDVÁR
A FACEBOOKON