HANGOS-
TÉRKÉP

ÜGYLEÍRÁSOK, NYOMTATVÁNYOK


K Ö Z A D A T T Á R

- PÉNZÜGYI ÉS ADÓIRODA -
A nyomtatványok letölthetőek, de elektronikus úton nem benyújthatóak!

SZÁMLASZÁMOK

Számlaszámok (pdf)
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Bejelentkezés / változás bejelentés (új, 2015 évtől) (pdf) 2015. évről bevallás: iparűzési adó / állandó jellegű tevékenység (pdf) 2014. évről bevallás: iparűzési adó / állandó jellegű tevékenység (pdf) 2013. évről bevallás: iparűzési adó / állandó jellegű tevékenység (2014 évtől) (pdf) 2012. évről bevallás: iparűzési adó / állandó jellegű tevékenység (pdf) 2011. évről bevallás (pdf) Bevallás adóelőleg feltöltéséről (pdf) Bevallás ideiglenes tevékenységről (pdf) Nyilatkozat túlfizetésről (pdf) Őstermelői nyilatkozat (pdf) Nyilatkozat adómentességről (pdf) Bejelentkezés cégek részére (pdf) Bejelentkezés egyéni vállalkozók részére (pdf)
GÉPJÁRMŰADÓ

Gépjárműadó mentességi nyomtatvány (új, 2017 évtől) (pdf)
IDEGENFORGALMI ADÓ

Idegenforgalmi adó bevallás (új, 2015 évtől) (pdf) Idegenforgalmi adó bevallás, melléklet (új, 2015 évtől) (pdf)
TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ

Termőföld bérbeadás adatszolgáltatás (pdf) Termőföld bérbeadás adatszolgáltatás útmutató (pdf) Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás és útmutató (pdf)
KOMMUNÁLIS ADÓ

Kommunális adó bevallási nyomtatvány (új, 2014 évtől) (pdf) Kommunális adó eladás miatti bejelentő nyomtatvány (pdf) Kommunális adó haláleset miatti bejelentő nyomtatvány (pdf)
TALAJTERHELÉSI DÍJ

Talajterhelési díj bevallási nyomtatvány (új, 2014 évtől) (pdf)
MEZŐŐRI JÁRULÉK

Mezőőri járulékokhoz adás/vétel/bérlet bejelentő (új, 2014 évtől) (pdf)
TELEPÜLÉSI JÖVEDÉKADÓ (PÁLINKAFŐZÉS)

Tájékoztató 2015 (pdf) Tájékoztató 2016 január 1-től változásról (pdf) Bevallási nyomtatvány (pdf) Bevallási nyomtatvány (pálinkabevallás) (pdf)
ADÓIGAZOLÁS

Kérelem (pdf)
ADÓ ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY

Kérelem (pdf) Tájékoztató (pdf)
Ügyintéző: Ocsovai Jánosné
Polgármesteri Hivatal
16. számú iroda
75/541-556

Közműfejlesztési nyilatkozat (pdf)
Ügyintéző: Fekete Ágnes
Polgármesteri Hivatal
15. számú iroda
75/541-550- VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS MŰSZAKI IRODA -


Telepengedély kérelem 2017 (pdf)
Telepengedélyek és bejelentés- köteles ipari tevékenységek nyilvántartása
Ügyintéző: Vasné Forster Márta
Polgármesteri Hivatal
udvari épület
75/541-558

Kérelem vadkárbecslési eljárás lefolytatására (pdf)
Nyilatkozat ebtartásról, 2016 (pdf)
Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez..., 2016 (pdf)
Fakivágási engedély kérelem, bejelentés a közterületen lévő fás szárú növényekre (pdf)
Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt (pdf)
Ügyintéző: Jakabné Tóth Mária
Polgármesteri Hivatal
udvari épület
75/541-558

2015. évi közterületfoglalási díjak
Kérelem közterület foglalási engedély iránt
(1 oldal 24 kB)

Ügyintéző: Csányi Imre
Polgármesteri Hivatal
udvari épület
75/541-550/82


Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt (pdf)
Kérelem a veszélyes és veszélyesnek minősített eb nyilvántartásba vételéhez 1 (pdf)
Kérelem a veszélyes és veszélyesnek minősített eb nyilvántartásba vételéhez 2 (pdf)- HATÓSÁGI- SZOCIÁLIS IRODA -


Birtokvédelmi eljárás módosult szabályai 2009. október 25-e után indult eljárásokban
Lakásügyek
Helyi lakástámogatás
Választások (országos parlamenti, helyi választások), népszavazások (országos, helyi)

Népszámlálás

Birtokvita
Ügyvédi ellenjegyzést nem igénylő szerződések, megállapodások készítése

Cigány kisebbségi önkormányzattal kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek intézése

ANYAKÖNYV

Anyakönyvezési eljárás (doc) Házasságkötéshez tájékoztatás (doc)
HONOSÍTÁS

Adatlap a születés hazai anyakönyvezéséhez (pdf) Adatlap a házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez (pdf)

dr. Révész Judit
aljegyző
Polgármesteri Hivatal
8. számú iroda
75/541-550/65- POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZŐI IRODA -

Rendelet részlet a címerhasználathoz
Ügyintéző: Sánta Renáta
Polgármesteri Hivatal
1. számú iroda (1. emelet)
75/541-550 / 164 mellék
Kérelem Dunaföldvár város címerének használatához (pdf)
Kérelem Dunaföldvár településnév használatához (pdf)
Dunaföldvár Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének rendje (pdf)
Ügyintéző: Lacza Anita
Polgármesteri Hivatal
7. számú iroda (1. emelet)
75/541-550/172

SZÁLLÁSHELYEK

Szálláshelyek üzemeltetésének engedélyezésével kapcsolatos ügyek Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem Bejelentés a szálláshely megszűnéséről Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatók nyilvántartásba vételének leírása Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásba vételéhez, továbbá adatváltozás bejelentéséhez Bejelentés a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás megszűntetéséről, a szolgáltató hatósági nyilvántartásból történő törléséhez Szálláshelyek nyilvántartása
TÁRSASHÁZI-INGATLANKEZELÉS

Társasház-kezelői tevékenység leírása Bejelentőlap a társasház-kezelői tevékenység folytatásáról Társasház-kezelők nyilvántartása
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos ügyek leírása Temetkezési szolgáltatási engedély iránti kérelem
KERESKEDELMI IGAZGATÁS

Nyilvántartás Dunaföldvár Város bejelentett kereskedőiről ( a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján ( mindig az aktuális frissítésekkel) Zenés, táncos rendezvények szervezése - tájékoztató és a kérelem. (pdf) Rendezvény tartási engedély nyilvántartása (pdf) Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról - Piac - Vásár-közterület (pdf)